دانلود فیلم ، دانلود فیلم خارجی ، دانلود سریال ، دانلود فیلم ایرانی ، دانلود سریال ایرانی
فیلم های منتشر شده

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

km آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

CTRL +X

media آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

راست کلیک روی صفحه » Audio Language « Navigate

vlc آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

راست کلیک رو صفحه » Audio Track « Audio

win آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین » Audio And Language Track