دانلود فیلم ، دانلود فیلم خارجی ، دانلود سریال ، دانلود فیلم ایرانی ، دانلود سریال ایرانی
فیلم های منتشر شده
پی ام آپلود

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

km آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

CTRL +X

media آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

راست کلیک روی صفحه » Audio Language « Navigate

vlc آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

راست کلیک رو صفحه » Audio Track « Audio

win آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین » Audio And Language Track